Digital skydelære for indvendig måling
Betegnelse Produkt
navn
Anvendelse Materiale Profiler Standard Hårdhed
Shore A
Tryk - (max) bar Temperatur °C Glide hastighed
(max. m/sek)
Mål Pris Pressure
Rating
Rotary
Speed
pH
Range
Dimensioner 
Digital skydelære for indvendig måling mm./tommer/brøkvisning -

Den digital skydelære for indvendig måling har tre mere specifikke funktioner, baseret på den almindelige skydelære. Den har basisfunktionerne fra den almindelige skydelære og endvidere disse specielle målefunktioner: indvendig spordybde, indvendig sporbredde og dyb boringsdiameter. Den er specielt udviklet til måling af dimensioner på tætningsspor.

BEMÆRKNINGER
Problemet med måling af dybden på et indvendigt spor er, at der ikke findes et universalværktøj. Den digital skydelære for indvendig måling når sporets bund med tappen for at få en præcis dybdemåling.


• Der findes fire tappe på bagsiden af skydelæren, med dimensionerne: 10mm, 20mm, 3/8”, 3/4”.
• Vælg en tap, og sæt den i det passende hul. Pres herefter på en flad metaloverflade, og nulstil målingen.
• Placér skydelæren i sporet og skub, indtil tappen når helt ned til bunden.
• Den negative værdi vist på skydelæren er sporets dybde.
• Måling af bredde: kæberne bag på skydelæren kan skubbes mindst 17mm ind i sporet for at måle bredden direkte.
• Måling af dyb huldiameter En almindelig skydelære kan ikke måle den indvendige diameter, hvis sporet er mere end 20mm dybt. Positioneringsblokken på den digitale skydelære for indvendig måling har en speciel bue og kan måle den dybe huldiameter i sporet i en dybde på 45mm, når boringens diameter er mindst 20mm. Den præcise værdi er den aflæste værdi plus størrelsen på blokkene, 20mm eller 0,787 tommer.
• Indvendig diameter: 0-205mm.
• Udvendig diameter: 0-205mm.
• Udvendig spordybde (bag på skydelæren): 0-11mm.
• Trin (foran på skydelæren): 0-205mm.